فایل های دسته بندی روانشناسی و تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت درباره مهارت های زندگی

پاورپوینت درباره مهارت های زندگی | تعداد اسلاید: 17 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خانواده سالم و ویژگی های آن

پاورپوینت خانواده سالم و ویژگی های آن | تعداد اسلاید: 25 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر خلاقیت بر کودکان معلول ذهنی و جسمی در مراکز توانبخشی

تاثیر خلاقیت بر کودکان معلول ذهنی و جسمی در مراکز توانبخشی | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1401 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار درس روانشناسی تجربی - آزمایشات درس روانشناسی تجربی - گزارش کار روانشناسی تجربی حمزه گنجی

گزارش کار درس روانشناسی تجربی - آزمایشات درس روانشناسی تجربی - گزارش کار روانشناسی تجربی حمزه گنجی | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 190 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان - آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان

پروتکل آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان - آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان | تعداد صفحات: 7 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمانی مهارت های زندگی - پروتکل آموزش مهارتهای زندگی - بسته آموزش مهارت های زندگی

پروتکل درمانی مهارت های زندگی - پروتکل آموزش مهارتهای زندگی - بسته آموزش مهارت های زندگی | تعداد صفحات: 14 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج موسیقی درمانی - جلسات موسیقی درمانی - موسیقی درمانی در بزرگسالان

پکیج موسیقی درمانی - جلسات موسیقی درمانی - موسیقی درمانی در بزرگسالان | تعداد صفحات: 8 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل قصه درمانی کودکان - تکنیک های قصه درمانی

پروتکل قصه درمانی کودکان - تکنیک های قصه درمانی | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل هنر درمانی (نمایش، قصه، نقاشی) - پروتکل هنر درمانی کودکان

پروتکل هنر درمانی (نمایش، قصه، نقاشی) - پروتکل هنر درمانی کودکان | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل مشاوره گروهی واقعیت درمانی - پروتکل واقعیت درمانی

پروتکل مشاوره گروهی واقعیت درمانی - پروتکل واقعیت درمانی | تعداد صفحات: 19 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل گروه درمانی کنترل خشم - پکیج کنترل خشم

پروتکل گروه درمانی کنترل خشم - پکیج کنترل خشم | تعداد صفحات: 17 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستین

پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستین | تعداد صفحات: 26 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا